OPEN

Trùn quế đông lạnh

Trùn quế đông lạnh

Trùn quế đông lạnh được làm từ trùn quế tươi sống, sau khi lấy sạch phân trùn và đem đi rửa nước nhiều lần rồi mới đem đi đông lạnh...

Chi tiết